Sakrament Małżeństwa

Imieniny ks. Proboszcza

27 grudnia przypada dzień imienin Ks. Proboszcza naszej parafii. Z tej okazji, jako parafianie pragniemy złożyć...

Odpust parafialny ku czci św. Katarzyny

26 listopada w naszej parafii odbył się odpust ku cz św. Katarzyny. Słowo Boże wygłosił oraz...

Nabożeństwo w 100 rocznicę objawień fatimskich

W 100 rocznicę objawień Matki Bożej dzieciom w Fatimie zgromadziliśmy się 13 października na...

Strażacy u Matki Bożej Fatimskiej

W niedzielę 13 sierpnia Mszą świętą o godzinie 19:00 rozpoczęło się nabożeństwo fatimskie. Mszy św. przewodniczył...

Wakacyjne Nabożeństwo Fatimskie

We czwartek 13 lipca Mszą świętą o godzinie 18:00 rozpoczęło się nabożeństwo fatimskie. Zgromadzeni licznie wierni...

 

 

Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa:

1. Narzeczeni winni zgłosić się w biurze parafialnym na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo Chrztu świętego, ukończenia nauki religii, przyjęcia sakramentu Bierzmowania, ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

3. Na podstawie dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

4. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.

5. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pojednania i uczestniczyć w naukach przedślubnych.

6. Przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.

7. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki, kartki świadczące o spowiedzi, zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

 

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.