Litania do św. Katarzyny

Msza Prymicyjna i Nabożeństwo Fatimskie - 13 VI

13 czerwca w naszym parafialnym kościele odbyła się Msza św. prymicyjna ks. Sławomira Zaranka, który odbywał  w...

Koncert "Jednego Serca Jednego Ducha"

31 maja 2018 r. odbył się  po raz kolejny w Rzeszowie koncert uwielbienia: Jednego Serca, Jednego Ducha. Nasza...

Ferie zimowe młodzieży z Olesna & Rożnowa

W dniach 19-22 luty 2018 roku młodzież z naszej parafii wraz grupą młodych z Rożnowa wspólnie uczestniczyli w...

Diecezjalny turniej piłki nożnej LSO

3 lutego br. w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się dekanalny turniej piłki nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministranci i lektorzy  z naszej...

Imieniny ks. Proboszcza

27 grudnia przypada dzień imienin Ks. Proboszcza naszej parafii. Z tej okazji, jako parafianie pragniemy złożyć...

 

 

Kyrie. eleison, Chryste, eleison, Kyrie. eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu. Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Katarzyno miłością Bożą zraniona,

Wybrana Oblubienico Jezusa Chrystusa,

Piękna lilio czystości,

Dziewico, silna w wierze,

Dziewico, mocna w nadziei,

Dziewico pałająca miłością,

Wspaniałomyślna pogardzicielko świata i jego radości,

Zwierciadło cnót,

Kwiecie męczenników,

Pałająca gorliwością o chwałę Bożą i zbawianie dusz,

Wzorze i Orędowniczko nasza,

Nadziejo i Wspomożycielko nasza w potrzebie,

Można Patronko nasza,

 

Jezu, bądź nam miłościw - przepuść nam Panie.

Jezu, bądź nam miłościw - wysłuchaj nas Panie.

 

Od wszelkiego grzechu, wybaw nas Panie.

Od przekroczeń Twoich przykazań i reguły świętej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Od sideł szatańskich,

Od wszelkiej pychy i zazdrości,

Od ducha nieczystości i nieposłuszeństwa,

Od wszelkich przeszkód do cnoty i doskonałości,

Od potępienia wiecznego,

 

My grzeszni. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie,

Abyś nas zachować raczył,

Abyś nam przebaczyć raczył,

Abyś w nas ducha św. Katarzyny obudzić i ożywić raczył,

Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnożyć raczył,

Abyś nam doskonałe zaparcie woli własnej udzielić raczył,

Abyś nam prawdziwe nawrócenie naszych obyczajów udzielić raczył.

Abyś nasze Zgromadzenie obronić i rozszerzyć raczył,

Abyś nas do ostatniego tchnienia w swej służbie zachować raczył.

Abyś umysły nasze do pożądania niebieskich rzeczy podnieść raczył,

Abyś nam kiedyś przez przyczynę i zasługi św. Katarzyny miłosiernym Sędzią być raczył.

Abyś nas wysłuchać raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 

Módl się za nami św. Katarzyno,

Abyśmy otrzymały prawdziwego ducha zakonnego.

 

Módlmy się:

Boże, któryś Mojżeszowi na Górze Synaj dał przykazania i tamże ciało św. Dziewicy i Męczennicy Katarzyny przez Swoich Aniołów cudownie zachowałeś, udziel nam prosimy Cię, abyśmy przez Jej przyczynę i zasługi do Góry, którą jest Chrystus, dojść mogli, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.