Duszpasterze

Strażacy u Matki Bożej Fatimskiej

W niedzielę 13 sierpnia Mszą świętą o godzinie 19:00 rozpoczęło się nabożeństwo fatimskie. Mszy św. przewodniczył...

Wakacyjne Nabożeństwo Fatimskie

We czwartek 13 lipca Mszą świętą o godzinie 18:00 rozpoczęło się nabożeństwo fatimskie. Zgromadzeni licznie wierni...

Szeregi ministrantów mocno wzmocnione

Z wielką radością w niedzielę 2 lipca 2017 roku nasza wspólnota parafialna powitała w gronie Liturgicznej Służby...

Po raz drugi zagraliśmy wspólnie w szczytnym celu

Drużyna z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przybyła do Olesna już po raz drugi, żeby zagrać...

Obronili Mistrza Dekanatu

04 marca 2017 roku o godzinie 8:30  na Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się...

 

 

Ks. mgr Krzysztof Trzepacz - Wikariusz

Urodzony: 25.05.1982 r.

Święcenia: 2008 r.

W parafii od: 2011 r.

 

Urodziłem się 25 maja 1982 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodzę z miejscowości Szczucin, w której uczęszczałem do Szkoły Podstawowej. Następnie podjąłem edukację ogólnokształcącą i artystyczną w Zespole Szkół Plastycznych im. Artura Grottgera w Tarnowie na kierunku: wystawiennictwo. W 2002 roku, odczytując głos Tego, który jest Wielkim Artystą i w którym zawarte jest całe piękno, wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tam przez sześć lat przygotowywałem się by w sobie oraz innych umieć wskazać i budować piękno ludzkiej duszy. Okres studiów zakończyłem obroną pracy magisterskiej z pedagogiki chrześcijańskiej: „Rola sztuki w procesie wychowania integralnego człowieka”. Święcenia kapłańskie przyjąłem 31.05.2008 roku w tarnowskiej katedrze z rąk J.E. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca.

Mottem, które umieściłem na prymicyjnym obrazku, jest wyznanie wiary św. Tomasza Apostoła: "Pan mój i Bóg mój" / J 20, 28/. Decyzją Biskupa Ordynariusza zostałem skierowany na pierwszą moją placówkę do parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu – Rzochowie. Od dnia stycznia 23 stycznia 2011 roku zostałem mianowanym wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Oleśnie. W parafii została powierzona mi opieka nad liturgiczną służbą ołtarza: lektorami, grupą młodzieżową, ponadto animuję nabożeństwa fatimskie. Jestem katechetą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz w Szkole Podstawowej w Oleśnie. Od dnia 18 czerwca 2012 roku zostałem mianowany przez J.E. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża Kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Olesno.

Pierwszą moją życiową pasją jest oczywiście kapłaństwo i to wszystko co się za tym słowem kryje. Drugą miłością jest, jak już wcześniej wspomniałem, sztuka. Sądzę, że obie te dwie rzeczywistości są ze sobą integralnie związane. Benedykt XVI, będąc jeszcze kardynałem, stwierdził: „teolog nie kochający sztuki, poezji, muzyki, natury, może być niebezpieczny. Ta bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest sprawą drugorzędną, lecz może wycisnąć piętno także na jego teologii”. Proszę o modlitwę w mojej intencji, abym jak najlepiej spełniał swoją posługę kapłańską.